Победа со Павлов и ВМРО-ДПМНЕ во Виница во првиот круг