Советниците на СДСМ од Берово се против донација за изградба на православна црква во градот!